Loading...

Voor wie is Connect2School:

Wij zijn er voor jongeren tussen 12-18 jaar die zonder school thuis zitten. Wat de reden ook is, wij vinden in samenwerking met de jongere zelf, de ouders en school altijd een manier om de jongere weer op school te krijgen en te houden.

Wij ondersteunen ook de jongere die op het punt staat uit te vallen door gebrek aan begeleiding, voorkomen is altijd beter dan genezen. Zowel scholen als particulieren kunnen gebruik maken van onze diensten.

Kijk op onze trajectenpagina voor een traject dat bij de behoeften van u en uw kind past.

Voordat we aan de slag gaan

Voordat wij aan de slag gaan met uw kind vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken wij of er een klik is tussen onze begeleider en uw kind. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot een succesvolle samenwerking tussen begeleider en kind te komen.

Missie

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind gebruik maakt van zijn of haar recht op onderwijs. Zo vergroten we de kansen van jongeren om aan de samenleving te participeren.

Trajecten

Terug naar school begeleiden en nazorg

U kiest voor dit traject als uw kind al langere tijd thuis is komen te zitten. Wij stellen een begeleidingsplan op voor uw kind en gaan vanuit dit plan aan het werk. Ook nadat uw kind zijn/haar draai op school heeft gevonden wordt de begeleiding voortgezet, zo voorkomen we terugval.

Terug naar school begeleiden en nazorg

U kiest voor dit traject als uw kind al langere tijd thuis is komen te zitten.

Wij stellen een begeleidingsplan op voor uw kind en gaan vanuit dit plan aan het werk.

Ook nadat uw kind zijn/haar draai op school heeft gevonden wordt de begeleiding voortgezet, zo voorkomen we terugval.

Uitvalpreventie

Soms ziet u als ouder dat uw kind op het punt staat om uit te vallen en wilt u dit voorkomen. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen. Wij gaan dan samen met uw kind en in samenwerking met de school aan de slag om uw kind op school te houden. Wij kijken dan samen naar de belemmerende factoren en proberen die zoveel mogelijk in bevorderende om te zetten.

Uitvalpreventie

Soms ziet u als ouder dat uw kind op het punt staat om uit te vallen en wilt u dit voorkomen. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen. Wij gaan dan samen met uw kind en in samenwerking met de school aan de slag om uw kind op school te houden. Wij kijken dan samen naar de belemmerende factoren en proberen die zoveel mogelijk in bevorderende om te zetten.

Begeleiding ouder(s) en kind

De sfeer thuis kan soms zodanig verstoord zijn dat het belangrijk is dat er een derde partij is, die de beide partijen nader tot elkaar kan brengen en zo meer wederzijds begrip kan creëren. Samen kijken we naar de oorzaken en zoeken naar passende oplossingen

Begeleiding ouder(s) en kind

De sfeer thuis kan soms zodanig verstoord zijn dat het belangrijk is dat er een derde partij is, die de beide partijen nader tot elkaar kan brengen en zo meer wederzijds begrip kan creëren. Samen kijken we naar de oorzaken en zoeken naar passende oplossingen.

Begeleiding ouders en kind intensief 24/7

Het komt regelmatig voor dat begeleiding gedurende kantooruren ontoereikend is Dit traject komt in grote lijnen overeen met onze ‘begeleiding ouder en kind traject’ en verschilt alleen in de grotere bereikbaarheid. U kunt namelijk 24 uur per dag en 7 dagen per week bij ons aankloppen voor ondersteuning.

Begeleiding ouders en kind intensief 24/7

Het komt regelmatig voor dat begeleiding gedurende kantooruren ontoereikend is

Dit traject komt in grote lijnen overeen met onze ‘begeleiding ouder en kind traject’ en verschilt alleen in de grotere bereikbaarheid. U kunt namelijk 24 uur per dag en 7 dagen per week bij ons aankloppen voor ondersteuning.

Begeleiding op school

Deze vorm van begeleiding vindt zoals de naam al doet vermoeden alleen plaats op school. Het doel hiervan is de zelfredzaamheid en het veiligheidsgevoel van uw kind op school te vergroten.

Begeleiding op school

Deze vorm van begeleiding vindt zoals de naam al doet vermoeden alleen plaats op school.

Het doel hiervan is de zelfredzaamheid en het veiligheidsgevoel van uw kind op school te vergroten.

Stagebegeleiding

Leerlingen die geen stage kunnen vinden en/of moeite hebben met het stagelopen zelf, worden hierin begeleidt. Samen gaan we op zoek naar een passende stage en zorgen er samen voor dat het stagetraject succesvol wordt doorlopen. Dit traject is voornamelijk bedoelt voor leerlingen die een stage succesvol moeten afronden om aan een diploma te komen.

Stagebegeleiding

Leerlingen die geen stage kunnen vinden en/of moeite hebben met het stagelopen zelf, worden hierin begeleidt. Samen gaan we op zoek naar een passende stage en zorgen er samen voor dat het stagetraject succesvol wordt doorlopen. Dit traject is voornamelijk bedoeld voor leerlingen die een stage succesvol moeten afronden om aan een diploma te komen.

Interesse in één van onze trajecten? Vul dan het aanmeldformulier in
en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

Nu aanmelden

Contact Ons

Connect2School is werkzaam in Amsterdam en omstreken als ambulant begeleider.